Godkjenning & Autorisasjon

Castopod tek seg av godkjenning og autorisasjon med codeigniter/shield saman med nokre eigne reglar. Roller og løyve er definerte på to nivå:

  1. for heile nettstaden
  2. for kvar podkast

1. Roller og løyve for heile nettstaden

Roller på nettstaden

roledescriptionpermissions
SuperstyrarHar full kontroll over Castopod.admin.*, podcasts.*, users.manage, persons.manage, pages.manage, fediverse.manage-blocks
LeiarStyrer innhaldet på Castopod.podcasts.create, podcasts.import, persons.manage, pages.manage
PodkastarVanlege Castopod-brukarar.admin.access

Løyve på nettstaden

permissiondescription
admin.accessKan bruka styringspanelet for Castopod.
admin.settingsKan få tilgang til innstillingane for Castopod.
users.manageKan handtera Castopod-brukarar.
persons.manageKan handtera folk.
pages.manageKan handtera sider.
podcasts.viewKan sjå alle podkastane.
podcasts.createKan laga nye podkastar.
podcasts.importKan importera podkastar.
fediverse.manage-blocksKan blokkera folk og domene på allheimen frå å samhandla med Castopod.

2. Roller og løyve pr. podkast

Roller pr. podkast

roledescriptionpermissions
AdministratorHar full kontroll over podkasten #{id}.*
RedaktørStyrer innhald og publisering for podkasten #{id}.view, edit, manage-import, manage-persons, manage-platforms, manage-publications, manage-notifications, interact-as, episodes.view, episodes.create, episodes.edit, episodes.delete, episodes.manage-persons, episodes.manage-clips, episodes.manage-publications, episodes.manage-comments
SkaparStyrer innhald for podkasten #{id}, men kan ikkje publisera dei.view, manage-persons, episodes.view, episodes.create, episodes.edit, episodes.manage-persons, episodes.manage-clips
GjestVanleg bidragsytar til podkasten #{id}.view, episodes.view

Løyve pr. podkast

permissiondescription
viewKan sjå styringspanelet og analysedata for podkasten #{id}.
editKan redigera podkasten #{id}.
deleteKan sletta podkasten #{id}.
manage-importKan synkronisera den importerte podkasten #{id}.
manage-personsKan handtera abonnement for podkasten #{id}.
manage-subscriptionsKan handtera abonnement for podkasten #{id}.
manage-contributorsKan handtera bidragsytarar for podkasten #{id}.
manage-platformsKan oppretta og fjerna plattformlenkjer for podkasten #{id}.
manage-publicationsKan publisera podkasten #{id}.
manage-notificationsKan lesa og merka varsel som lesne for podkasten #{id}.
interact-asKan merka podkasten #{id} som favoritt, dela og svara på innlegg.
episodes.viewKan sjå styringspanelet og analysedata for podkasten #{id}.
episodes.createKan laga epoisodar for podkasten #{id}.
episodes.editKan redigera podkasten #{id}.
episodes.deleteKan sletta podkasten #{id}.
episodes.manage-personsKan handtera abonnement for podkasten #{id}.
episodes.manage-clipsKan handtera film- og lydklypp av podkasten #{id}.
episodes.manage-publicationsKan publisera podkasten #{id}.
episodes.manage-commentsKan skriva og sletta kommentarar til episodane av podkasten #{id}.